MIKROBILER.DK Vilkår og betingelser.

1.  LEVERING OG RETUNERING.

1.1   Køretøjet afhentes og leveres retur på Mirkobiler.dk adresse Thomas Helstedsvej 4, 8660 Skanderborg medmindre levering/afhentning af bilen er tilkøbt. 

1.2   Lejer accepterer ved underskrift de evt. små fejl køretøjet måtte have ved gennemgang af køretøjet sammen med udlejer, disse anføres i lejekontrakten. 

1.3   Lejer er forpligtet til at tilbagelevere køretøjet rengjort og i samme stand som ved leveringen. Sker dette ikke vil der opkræves kr.500,- 

1.4   Tankmåler skal være på samme niveau ligesom ved afhentning. 

1.5   Der henvises til straffelovens §293 hvis køretøjet ikke bliver leveret tilbage rettidigt. 

2.  LEJER / FØRERE 

2.1   Lejer skal kunne forevise gyldigt kørekort, samt dokumentere bopæls adresse og være fysisk til stede ved udlevering af lejebilen.

2.2   Det lejede køretøjet må kun føres af lejeren eller de(n) der er skrevet i lejekontrakten.

2.3   Lejekontrakten skal altid medbringes i bilen.

3.  ANVENDELSE

3.1   Parkeringsbøder, færdselsbøder, m.v i lejeperioden betales af lejer og hvis de modtages hos Mikrobiler.dk efter lejeperioden uden Mikrobiler er gjort bekendt med det så 

         vil der blive opkrævet et håndteringsgebyr på kr. 500,- for at videre sende det til lejer.

3.2   Mikrobiler.dk har på intet tidspunkt ansvar på genstande som lejeren eller andre måtte have opbevaret, transporteret eller efterladt i køretøjet i og efter lejeperioden.

3.3   Køretøjet må ikke fremlejes, benyttes til motorsport-eller godstransport men kun benyttes til privatkørsel og ikke udlånes til andre end på lejekontrakten anførte lejer 

         eller de(n) i lejekontraktens angivne fører(e)

3.4   Ved uansvarlig brug, som kørsel med manglende olie/vand eller hærværk og misbrug af det lejede køretøj, vil det til enhver tid være lejerens ansvar at erstatte den fulde 

         skade. 

3,5   Mister eller ødelægger lejer nøglen til køretøjet kontaktes Mikrobiler.dk som derefter vil få lavet en ny nøgle hurtigst muligt, som lejer vil blive faktureret kr. 1000.- for. De 

         dage lejer måtte undvære bilen kompenseres ikke. 

3.6   Tobaksrygning i køretøjet er ikke tilladt.4. FORSIKRING 

4.1   Køretøjet har ansvar- og kaskoforsikring inkl. vejhjælp fra Topdanmark. Lejer har en selvrisiko på 5.000 kr. på kaskoforsikringen.       

4.2   Lejer hæfter for alle skader som ikke er eller ville være dækket af tegnet kaskoforsikring

4.3   Udgifter til reparationer fortaget uden Mikrobiler.dk samtykke, betales af lejer.

4.4   I tilfælde af ulykke, mekanisk nedbrud eller tyveri skal du straks underrette politiet og mikrobiler.dk herom. Lejeren af køretøjet skal straks udarbejde en skriftlig 

         beskrivelse, benævnt skadeanmeldelse. Skadeanmeldelsen skal indeholde navn og adresse på de involverede personer, gadenavn og by hvor uheldet skete, eventuelle 

         vidner og registreringsnumre på de involverede køretøjer. 

4.5   Ved brug for vejhjælp ring til tophjælp 44747372 og skal køretøjet køres på værksted køres den til Mikrobiler.dk

4.6   Køretøjet må kun anvendes til kørsel i Danmark. 

 

5. LOVGIVNING

5.1   Lejer/fører(e) skal til enhver tid have gyldigt førerbevis. Lejer/fører(e) skal straks meddele udlejer, såfremt førerbevis måtte blive frakendt, hvorefter udlejer kan hæve 

         lejeforholdet. 

5.2   Lejer skal anvende bilen i overensstemmelse med alle færdselslovens gældende regler.

 

6. LEJEPERIODE, BETALING & KOMMUNIKATION

6.1   Betalingen for den første mdr. skal ske via mobilepay senest 2 dage efter reservationen. Efter følgende månedligt betaling via mobilepay senest 2 dage inden 

         skæringsdatoen. Det er også muligt at betale for hele perioden samlet fra starten. Bilerne lejes kun ud i hele måneder og 1 måned svarer til skæringsdato i den 

         pågældende 

         måned til samme skæringsdato måneden efter. (eks. fra d. 10 til d. 10 måneden efter)

6.2   Lejeperioden vil være løbende en måned ad gangen hvis der ikke sættes en slutdato ved lejens start. 

6.3   Mikrobiler.dk er berettiget til at ophæve lejeaftalen og hente køretøjet, såfremt lejer misligholder lejeaftalen.

6.4   Lejer skal informere Mikrobiler.dk omgående hvis lejer ændre adresse, telefonnummer eller mail. 

Der tages forbehold for taste fejlKontaktformular

Udfyld nedenstående informationer og vi vil kontakte dig hurtigst muligt

Kontaktinformation
Hvilken bil er du interesseret i at lease?
Ønsket tidspunkt for leasing